Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Zonnepanelen

Werking

Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en elektriciteitskabels. In de zonnecellen vindt de omzetting van licht naar elektrische spanning plaats, in twee lagen silicium. De toplaag van een zonnepaneel bestaat uit een blauwkleurige anti-reflectielaag. Die voorkomt dat zonlicht afkaatst en verbetert zo de opbrengst uit zonne-energie. Onder de anti-reflectielaag zitten twee plakken halfgeleidend materiaal van elk een kwart millimeter dikte. Bij negentig procent van de panelen is dat silicium.

Als zonlicht op silicium valt, dan absorbeert het silicium een deel van de lichtenergie. (De rest van het zonlicht warmt het silicium alleen op.) De atomen waaruit silicium bestaat, veranderen als ze die lichtenergie opnemen: negatieve deeltjes die normaal bij de atomen blijven (elektronen), kunnen dan vrij gaan bewegen. Er ontstaat dan tussen de twee lagen silicium elektrische spanning, vergelijkbaar met de plus- en minpool van een batterij.

 Als de voor- en achterzijde van de siliciumlaag (de plus- en minpool) vervolgens met elkaar worden verbonden, dan verplaatsen de negatief geladen deeltjes: er gaat stroom lopen. Bovenop het silicium, onder de anti-reflectielaag, ligt daarvoor een fijn lijntjespatroon van metaal (meestal zilver). Dat is verbonden met de achterzijde van de siliciumlaag, waar aluminium met zilver is aangebracht. Daarna moet de omvormer aan het werk. De spanning van een zonnecel is namelijk te laag om bruikbaar te zijn: slechts een halve Volt.

Bovendien is dat gelijkstroom, terwijl het elektriciteitsnet uit wisselstroom bestaat, van 230 Volt. Door veel zonnecellen in serie te schakelen, telt de spanning op tot twaalf of 24 volt, afhankelijk van het type paneel. De omvormer maakt er vervolgens 230 Volt wisselstroom van.

Vermogen

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in watt. De productie van stroom verloopt echter met pieken en dalen, aangezien de hoeveelheid zonlicht steeds verandert en bijvoorbeeld ook het weer. Bij zonnepanelen staat daarom het maximale piekvermogen aangegeven: watt-piek (Wp). Bij het berekenen van de werkelijke opbrengst, gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te combineren met de hellingshoek en windrichting van het paneel. In de praktijk levert een silicium zonnesysteem van 500 watt-piek (4 m2 panelen) in Nederland ongeveer 375 kWh per jaar op.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter