Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Champostverbranding

Als onderdeel van het klimaatneutraal werken zal er een champostverbrander gebouwd worden. Dit houdt in dat de champost, het restproduct van de champignonteelt, verbrand wordt. De warmte die hierbij vrij komt wordt opgevangen en gebruikt voor het verwarmen en stomen van de cellen.

Daarnaast zal er een ORC geplaatst worden, welke de vrijgekomen warmte omzet in elektriciteit. Ook dit zal gebruikt worden op het bedrijf. De teveel geproduceerde energie en warmte zal geleverd worden aan een aarbeiteler, wiens bedrijf direct grenst aan die van ’t Voske.

Het zal bij 1 verbrander blijven, een vergunning voor meerdere installaties op deze locatie zal niet worden uitgegeven. Dit omdat de richtlijn van de overheid is om energieproductie alleen voor eigen locatie toe te staan. Doel is om dit product geschikt te maken voor champignonkwekers elders, omdat onze doelstelling bij het in gebruik nemen van de installatie is behaald; klimaatneutraal produceren

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter