Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Nieuws

23 december 2011 - Uden

't Voske wenst iedereen hele fijne feestdagen

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en veel gezondheid en geluk toe in 2012! We hopen dat iedereen een mooi jaar tegemoet gaat en we zien u graag bij ons op de kwekerij.  

 

15 november 2011 - Uden

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid.

Voor 't Voske was het een logische stap om het milieukeur te verkrijgen voor de producten. Er werd al gewerkt zonder gewasbeschermingsmiddelen en chemische schoonmaakmiddelen. Er waren dan ook maar een paar kleine aanpassingen nodig in het werken om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden. 

Binnen de missie en visie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen is het milieukeur een mooie aanvulling. Ook naar de klanten toe is het een waardevolle toevoeging, doordat de eisen die het milieukeur stelt openbaar zijn kan de klant precies zien waar de producten aan voldoen. 't Voske is dan ook erg blij en trots met het milieukeur! Klik hier om het certificaat te bekijken.

 

4 oktober 2011 - Uden

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. sluit Green Deal met overheid

Maandag 3 oktober sloot minister Verhagen van het ministerie EL&I met 59 bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties de Green Deal. Champignonkwekerij ’t Voske B.V. was er een van.

De Green Deal is een initiatief van minister Verhagen om knelpunten in de wet- en regelgeving op het gebied van duurzame energie op te lossen. Dus geen subsidie, maar concrete ondersteuning bij de realisatie van diverse projecten. Op deze manier wilt de minister de drempels en knelpunten in de wet- en regelgeving waar initiatiefnemers tegenaan lopen wegnemen om zo de realisatie van duurzame projecten te stimuleren.

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. investeert in een energieneutraal paddenstoelenbedrijf. Om dit te kunnen realiseren wil het bedrijf de eigen champost na de champignonteelt hergebruiken voor energieopwekking. De geproduceerde verbrandingswarmte wordt geleverd aan een naburige glastuinder. Dit voorkomt afzetkosten en transportkilometers voor de afgewerkte champost. 

 De warmte kan ook worden omgezet in elektriciteit. Daarnaast gaat de ondernemer het restproduct van de verbranding (de as) leveren aan de kunstmestindustrie, die de mineralen (fosfaat, kali, magnesium) hergebruikt.

 

Met het sluiten van de Green Deal met de overheid hoopt Champignonkwekerij ’t Voske B.V. vooral steun te krijgen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Minister Verhagen heeft tijdens het sluiten van de Green Deal aangegeven zich hier voor in te zetten.  Daarnaast wilt het bedrijf hiermee andere bedrijven motiveren om ook duurzaam te gaan ondernemen.

 

26 september 2011 - Uden

Vier telers van The Greenery ontvangen ‘Nature Counts’ predicaat
 

De bewuste consument wil duurzame groente en fruit. Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. Telers van The Greenery spelen hier op in door op innovatieve en inspirerende wijze duurzame producten te telen. Tijdens de inspirerende middag ‘Duurzaamheid en voedselzekerheid’ heeft The Greenery vier nieuwe telers het ‘Nature Counts’ predicaat overhandigd. Het label wordt twee maal per jaar door een jury van deskundigen toegekend aan producten waarvan de teelt aantoonbaar duurzamer is dan conventionele teeltmethoden. 
 

Gezond is meer

Tijdens de inspirerende middag ‘Duurzaamheid en voedselzekerheid’ hebben verschillende sprekers hun visie gedeeld op voedselzekerheid. Albert-Jan Maat, Voorzitter LTO Nederland, lid van Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke hulpbronnen, wees de aanwezigen op de rol van de Nederlandse tuinbouw in het voedselzekerheidsvraagstuk. Prem S. Bindraban, directeur ISRIC World Soil, onderdeel van Wageningen University en Research Centre, gaf de aanwezigen een beeld van de voedselzekerheid wereldwijd en effectief gebruik van landbouwgrond. Zelf heeft The Greenery enige jaren geleden een duidelijke visie en strategie ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid: ‘Gezond is meer’. Door op verschillende vlakken initiatieven te ontwikkelen, stimuleert The Greenery haar telers, medewerkers en leveranciers om duurzamer te ondernemen.

Koplopers

Op maandag 26 september 2011 hebben vier telers het Nature Counts predicaat van de jury ontvangen. Zij zijn echte koplopers op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf Grootscholte BV krijgt het predicaat voor de paprika’s die op kokosmatten worden geproduceerd. De toekenninggrond is een volledig residu -vrije productie van paprika’s op kokosmatten. De samenwerking tussen aardbeienkwekerij Loos met twee melkveehouders en een akkerbouwer rondom duurzaam biogas, uniek in Nederland, levert de teller een besparing op van ongeveer één miljoen kuub gas per jaar. De inspanningen van champignonteler Heeren ’t Voske leiden tot een klimaatneutrale teelt. De warmte-koude opslag levert 40% energiebesparing per m2. De toekomstige dakpanelen en raampanelen met zonnepanelen zullen voorzien in 30% van de energievoorziening op het bedrijf. De vierde Nature Counts teler is de Britse Cornerways Nursery. De Britse Sugar Factory heeft direct naast haar voorzieningen kassen gebouwd voor de energievriendelijke teelt van tomaten. Hiervoor hergebruiken de kassen, ook bekend als Cornerways Nursery, de warmte en carbondioxide die ontstaan tijdens het productieproces van de Britse Sugar Factory.

Nature Counts

In 2009 heeft The Greenery het duurzaamheidslabel Nature Counts geïntroduceerd. Het label wordt twee maal per jaar toegewezen door een jury van deskundigen. The Greenery wil met het Nature Counts initiatief de duurzaamheid in de tuinbouwsector bevorderen. Het initiatief wordt ingezet om op eenduidige wijze met klanten en consumenten over duurzame producten te communiceren. Alleen producten die bewezen succesvol zijn, komen in aanmerking voor het predicaat. 

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter