Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Definities

Klimaatneutraal:

“Een dienst, product, onderneming of leven zonder negatieve invloed op het klimaat”

 

Energieneutraal:

“Op jaarbasis is er geen netto import van fossiele of nucleaire brandstoffen nodig om het gebouw op te richten, te gebruiken of af te breken”

 

Alles wat we doen heeft invloed op het klimaat, in veel gevallen is deze invloed negatief. Dit is niet vreemd, we zijn tenslotte onderdeel van een ecologisch systeem waarin we niet kunnen leven zonder een spoor achter te laten. Maar het is wel goed om er eens bewust bij stil te staan wat onze invloed precies is.

Bij het produceren van een product, in ons geval de champignon, komt er energie vrij en vindt er uitstoot van broeikasgassen plaats. De vrijgekomen energie wordt niet gebruikt en gaat verloren, de vrijgekomen broeikasgassen hebben invloed op de luchtkwaliteit.

Dit vinden wij van ’t Voske zonde en wij doen er dan ook alles aan om zo min mogelijk energie verloren te laten gaan door deze op te slaan en te hergebruiken en de uitstoot te beperken tot een minimum. Daarnaast zullen wij in de toekomst eigen groene energie gaan produceren, zodat er geen fossiele of nucleaire brandstoffen nodig zijn.  Hoe wij dit willen realiseren? Hierover leest u hier meer.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter