Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Aanleiding + doelstellingen

Waarom een klimaatneutrale kwekerij?

Steeds meer worden we ons bewust van wat voor invloed we hebben op het klimaat. In onze zoektocht naar mogelijkheden om meer uit de kwekerij te halen en de ontwikkelingen in de markt te volgen kwamen we al snel tot de conclusie dat klimaatneutraal de manier is.Niet alleen vanuit een idealistisch oogpunt, maar ook om de kwekerij in de toekomst financieel gezond te houden. Wij werken dan ook vanuit de 3 p’s van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze vullen wij als volgt in:

People:

Een prettige werkomgeving bieden voor de werknemers, waarin zij de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Door goede arbeidsomstandigheden te bieden willen wij de werknemer stimuleren het beste uit zichzelf te halen en zekerheid te bieden voor de toekomst.

Planet:

Door bewust om te gaan met energie en de uitstoot van broeikasgassen te beperken tot een minimum een bijdrage leveren aan een schonere wereld met een beter klimaat. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar de nieuwste technieken en mogelijkheden om de kwekerij nog schoner te maken.

Profit:

Door de nieuwste technieken te volgen en toe te passen de kwekerij financieel gezond houden, ook in de toekomst, waarbij de kwaliteit van de producten voorop staat en de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd wordt.

 

We zouden kunnen zeggen dat we in feite niet meer om klimaatneutraal kweken heen kunnen. In de praktijk is dit natuurlijk niet waar, er zijn genoeg andere manieren om de kwekerij te runnen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het voor ons dé manier is om ons te onderscheiden van de concurrentie en tegelijkertijd een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Wat willen wij in de toekomst?

Op dit moment zitten wij nog vol in de ontwikkeling. Ons doel is om in 2012 volledig klimaatneutraal te kunnen draaien. Dit is een flinke uitdaging, maar zeker niet onhaalbaar. Met alle inzet en wilskracht werken wij eraan om dit voor elkaar te krijgen. Graag bieden wij u een goede kwaliteit champignon met een boodschap; lekker, gezond en goed voor onze aarde.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter