De Voorbereiding

Voor het telen van champignons zijn doorgroeide compost en dekaarde nodig. Deze worden bij ons geleverd door CNC.

Paddenstoelen groeien op dood organisch materiaal, zoals compost. De compost bestaat uit stro, paardenmest, kippendrijfmest en gips. Dit bevat de noodzakelijke voedingsstoffen voor champignons om te kunnen groeien.  De compost is bij aanlevering volledig doorgroeit met mycelium. Dit is het resultaat van gekiemde sporen van de champignon.

Dekaarde bestaat uit een mengsel van veen, betacal-filter (schuimaarde) en mergel.

 

De doorgroeide compost en dekaarde worden in de cellen geplaatst. Elke cel bevat 2 stellingen met ieder 5 lagen, deze lagen worden “bedden” genoemd. Op elk bed komt een laag van 35 cm doorgroeide compost en hier overheen komt een laag van 4,5 cm dekaarde.

De dekaarde zorgt voor de toevoer van water, voorkomt uitdroging van de compost en geeft een goed milieu waarin de champignons knoppen kunnen vormen.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter