Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Oogst

Bij ons wordt er met de hand geoogst, dit omdat onze champignons bedoeld zijn voor de vershandel. Het oogsten is een precies werkje en kan daarom (nog) niet machinaal worden uitgevoerd. De oogst gebeurd in meerdere fases, deze worden “vluchten” genoemd.

Bij de oogst worden de champignons met een draaiende beweging van het bed verwijderd en wordt het voetje afgesneden. Tijdens het oogsten worden de champignons gesorteerd op grootte. Dit gebeurd door te kijken naar de hoeddiameter.

De oogst wordt dusdanig georganiseerd dat er ruimte wordt gecreëerd, zodat een deel van de champignons kan uitgroeien tot portabella’s.

 

Per cel zijn er 2 of 3 vluchten, hierna loopt het aantal champignons sterk terug. Als een cel helemaal is leeggeplukt, wordt deze leeggehaald en schoongemaakt. Hierna wordt het gehele proces weer herhaald. Dit gebeurd per cel elke 7 weken. Het proces wordt zo bepaald dat nooit alle cellen zich in dezelfde teeltfase bevinden. Op deze manier ontstaat er regelmaat in het bedrijfsproces en zijn er altijd voldoende champignons.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter