Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Missie en Visie

Missie:
“Het maatschappelijk verantwoord telen van paddenstoelen op een bedrijfseconomisch gezonde wijze met als doel om klimaatneutraal te produceren”
 
Visie:
 
In een wereld waarin klimaat en verantwoorde voeding steeds meer centraal staan, een goede kwaliteit paddenstoel telen met oog voor mens en milieu”
 
Zoals u kunt zien vinden wij het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en staat kwaliteit van ons product bij ons centraal.
Bij alles wat we doen houden wij onze missie en visie in gedachten. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan het klimaat en de maatschappij, zonder in te hoeven leveren op de kwaliteit van onze producten.
Hoe wij invulling geven aan onze missie en visie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen leest u hier.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter