Missie en Visie

Missie:
“Het maatschappelijk verantwoord telen van paddenstoelen op een bedrijfseconomisch gezonde wijze met als doel om klimaatneutraal te produceren”
 
Visie:
 
In een wereld waarin klimaat en verantwoorde voeding steeds meer centraal staan, een goede kwaliteit paddenstoel telen met oog voor mens en milieu”
 
Zoals u kunt zien vinden wij het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en staat kwaliteit van ons product bij ons centraal.
Bij alles wat we doen houden wij onze missie en visie in gedachten. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan het klimaat en de maatschappij, zonder in te hoeven leveren op de kwaliteit van onze producten.
Hoe wij invulling geven aan onze missie en visie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen leest u hier.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter