Een duurzame toekomst dankzij ESF!


Champignonkwekerij ’t Voske is een zeer innovatieve champignonkwekerij gelegen in het Brabantse Uden. De afgelopen jaren hebben volledig in het teken gestaan van technische innovatie, wat heeft geleid tot een volledig klimaat- en energie neutrale kwekerij.

De volgende stap is om ook de medewerkers mee te nemen naar de toekomst. Een eerste inventarisatie heeft aangetoond dat er nog veel verbetering mogelijk is op het gebied van de leer- en verbetercultuur binnen de organisatie.

Doel van het nieuwe traject is om leer- en verbetercultuur een boost te geven door middel van kennis ontvangen, kennis toepassen en kennis delen, waarbij de medewerkers op het eind de verkregen kennis overbrengen op collega’s

Geschiedenis

Champignonkwekerij ’t Voske werd in 1993 door de familie Cöp opgericht aan de Schaapsdijk in Uden als commanditaire vennootschap. De naam ’t Voske werd ontleend aan het perceel grond waarop het bedrijf werd gevestigd. De kwekerij startte met 4 kweekcellen van elk 210 m2  en de teelt omvatte witte champignons voor de versmarkt. In 1999 werd in navolging met de familie Heeren overgeschakeld op de teelt van flats: witte, open champignons met een hoeddiameter van 70 tot  120 mm. Deze flats werden met veel succes afgezet naar de Engelse markt.

Door de komst van de A-50 werd het bedrijf gedwongen te verplaatsen. In 2001 werd met de nieuwbouw begonnen op de huidige locatie aan de Lage Randweg. Het bedrijf zou in twee fases – elk omvattende zes teeltcellen van 250 m2 - worden gerealiseerd. Ook nu weer zouden duurzaamheid en het energieverbruik extra aandacht krijgen door het gebruik van hoogwaardige materialen, extra isolatie en het realiseren van een grondbuizenventilatiesysteem.

In 2002 werd het bedrijf, met dan 1500 m2  teeltoppervlak, in productie genomen. In 2005 werd met het oog op verdere expansie de organisatievorm gewijzigd en werd champignonkwekerij ’t Voske BV opgericht als rechtsopvolger. Kort daarna  moest – na een ongeval van de ondernemer - het ondernemingsplan echter drastisch worden bijgesteld. Gedurende vier jaar werd het bedrijf vervolgens geëxploiteerd  in samenwerking met de familie Heeren. In die periode werd tevens overgeschakeld op de teelt van kastanjechampignons en portabella’s.

In oktober 2009 is de kwekerij overgenomen door de huidige eigenaren. De kwekerij bestond destijds uit 6 kweekcellen met ieder een teeltoppervlakte van 250 m2. Hierin werden kastanjechampignons en portabella’s gekweekt, dit is nu nog steeds het geval.

In mei 2010 is er begonnen met een grote verbouwing. Hierbij zijn het aantal kweekcellen ruim verdubbeld naar 13, is er een nieuwe koelcel met laaddock gebouwd en is het gebouw voorbereid op de nieuwe klimaat- en energieregelingen.

Een groot deel van de verbouwing is al klaar, op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan een nieuwe kantine en ontvangstruimte en worden alle technische systemen ingeregeld en uitgebreid. De verwachting is dat alles in het voorjaar van 2012 gereed zal zijn en wij kunnen starten met het klimaatneutraal kweken.

 

Wilt u meer informatie over de verbouwing? Meer informatie over de aanleg en de werking van de toegepaste technieken vindt u hier.

Laatste nieuws

De producten van 't Voske hebben vanaf 15 november milieukeur

Op 15 november 2011 hebben de producten van 't Voske het milieukeur gekregen. Dit betekent dat deze voldoen aan de eisen van Stichting Milieukeur. Het milieukeur is een certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten.

Producten met milieukeur worden geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als: arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid. Lees meer

Champignonkwekerij ’t Voske B.V. | Lage Randweg 16 5406 NN Uden | Telnr.: 0413-368672 | @: info@portabella.nl

Voor Champignonkwekerij 't Voske en Heme Sales B.V. zijn de Algemene Voorwaarden,
zowel de inkoopvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

logo twitter